Επαφές

Πίσω

Εταιρεία Ρέστο 5 Μ.Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση: 1360, Σόφια, συνοικία Μοδέρνο πρεδγράδιε οδός Μετόδι Μακεδόνσκι № 12

Τηλέφωνο: +359 2/92 77 257

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: resto5bg@gmail.com